STEUNPAKKET KONINKLIJKE BIJENKORF

#KlimaatactieNu
Wie op zoek is naar een klimaatkadootje hoeft niet langer te zoeken. Met dit kleurrijke kunstcollectief willen we de bijen, vlinders en hommels een extra impuls geven. Iedereen is daarom van harte welkom om te participeren. In elke ‘kunstcracker’ zit bijvriendelijk bloemenmengsel die je in het voorjaar in je tuin, op je balkon of ergens in je buurt strooit en waar vervolgens een klein bloemenparadijsje uit bloeit. Twee kadootjes in één dus. Voor jezelf of voor een ander, maar sowieso voor de natuur en de bijtjes! #777KlimaatactieVoorLimburg #AllesKomtGoed

CODE ROOD
Bijensterfte is net zo’n groot gevaar als klimaatverandering. Het is ‘code rood’ voor het klimaat en voor de 360 soorten wilde bijen die in Nederland leven. Recent onderzoek laat zien dat in de afgelopen 27 jaar de vliegende insecten met 75% zijn afgenomen. Naast het verdwijnen van voedsel en nestgelegenheid voor insecten spelen het gebruik van “gewasbeschermingsmiddelen” ofwel landbouwgif, een cruciale rol. Wij zijn een horizontaal georganiseerde kunstbeweging en zetten massale burgerlijke creativiteit in voor het klimaat en de bijen.

BIODIVERSITEITSQUOTA
In het huidige coronatijdperk zal kunst & cultuur een actieve rol spelen om de bijenstand in Nederland op peil te houden. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Bijen, vlinders & bloemen zijn heel belangrijk voor de voedselproductie, maar door de monocultuur op het platteland en door verstedelijking en de verharding van tuinen met tegels hebben ze gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Door gebruik van pesticiden in de landbouw en doordat het aantal wilde bloemen achteruit gaat, komen belangrijke bestuivers, zoals wilde bijen, in de problemen. Daar is de landbouw weer de dupe van want voor de teelt van veel gewassen zijn die bestuivers heel hard nodig. Zonder bestuivers is er minder oogst en daarmee komt de voedselvoorziening in het geding. Dat maakt het allemaal erg ingewikkeld. Aan de ene kant zijn bepaalde landbouwpraktijken onderdeel van het probleem; aan de andere kant ondervindt de landbouw juist de gevolgen.

GRASSROOTSMOVEMENT
Één van de oorzaken van insectensterfte is het gebrek aan bloemen. Hier hebben niet alleen de bijen last van, ook de vlinders en hommels. Een gebrek aan bloeiende planten leidt voor deze en vele andere insecten tot een tekort aan nectar en, vooral voor bijen en hommels, stuifmeel. Daarom legt dit kunstcollectief overal in Nederland bloemenperken aan: bloemrijke plekken voor bijen, vlinders en andere insecten. Dit kunstproject heeft geleid tot een kettingreactie. De afgelopen 7 jaar zijn er meer dan ooit bloemen gezaaid om zo de biodiversiteit een boost te geven. Wil je de bijen helpen? Zorg dan voor onweerstaanbare bloemen voor bijen in je tuin. Het hele jaar door bloeiende bloemen biedt voldoende voedsel voor de bij. Met 1 bloemenpijl tover je 10 m2 om in een ware bloemenzee!

KUNST- & ZORGCOLLECTIEF ‘VAN BIJ TOT BLOEMENTUIN’
Wij pakken aan! Speciaal voor en door Pop Up zorgateliers, dagbesteding publieke zorgsector, sociale werk/ontwikkelplaatsen, buddyprojecten en maatjesprojecten.
Een bundeling van krachten resulteert in een bijzonder zorgconcept, waarbij kunst, cultuur, duurzaamheid en natuur hand in hand gaan. Met speciale zadenmengsels kan Nederland in bloei worden gezet. In het kunstwerkje staat meer specifieke informatie over het bloemenzadenmengsel.
#koningsdag #kunstzwerm #klimaattafel #creativeren #klimaatkassa #klimaatactie

Koningin zoeken op koningsdag!
TRIPLE B: BIJEN, BLOEMEN & BASISINKOMEN.
谢谢 B-NETWORK CORPORATION 蜜蜂網絡合作
BASISINKOMEN PILOT 1500,-

BBIE MODELRECHTEN BIJSLUITER | Kl 16 Drukwerken; onderwijsmateriaal; verpakkingen van papier of kunststof | Kl 31 Zaaizaden | Kl 35 Reclame; marketing; merchandising | Kl 41 Opvoeding; voorlichting op het gebied van milieu, samenleving en natuur; culturele activiteiten; educatieve evenementen ter bevordering van bewustwording van problemen en kansen met betrekking tot milieu, samenleving en natuur; culturele evenementen bestaande uit kunstprojecten ter bevordering van bewustwording van maatschappelijke vraagstukken en ten behoeve van natuurbehoud | Kl 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten, te weten de diensten van een buddy, maatjesprojecten, dagbesteding in zorginstellingen. Kunst sinds 2014.
CRAZY CLIMATE CRACKERS #TAXFREEZZZ #BLOOMINGCRACKERS #ARTS&COLLECTIVE #TXFRBGS

‘Radicale verandering alleen door macht aan het volk.’ Een gesprek met Ruud en Roos Koornstra:

Video met dank overgenomen van youtube De Nieuwe Wereld


Geef een antwoord

Scroll Up