Spring naar toolbar

KLIMAAT KERSTPAKKET 2020

CRAZY CLIMATE CRACKERS #TaxFREEZZZ #ZOOMPARTY #ChineseCrownACrackers
ZOOMPAKKET X-MASBUZZING ‘HAPPY QUARANTINE’ 10,-

CORONA: CRISIS OF KANS?
Biedt de crisis ook kansen?
Inmiddels beginnen we al een beetje te wennen aan de nieuwe realiteit. Is het al mogelijk om de schade op te maken binnen de wereld van kunst, ontwerp & design? Wat kan de overheid doen om kunstenaars en ontwerpers te ondersteunen? En wat kunnen ontwerpers en kunstenaars doen om de samenleving te ondersteunen?
Want – zo wordt ook gezegd – de huidige gezondheidscrisis is ook een teken dat een systeemverandering noodzakelijk is. Kortom, biedt de corona crisis ook kansen?

Kunst kleurt je dag, ook in tijden van corona.
Hoewel dit kunstproject al 6 jaar bestaat is het nog uitermate slecht gesteld met het klimaat en met de biodiversiteit in Nederland. Met deze ‘KunstClash’ willen we de bloemen, bijen & vlinders een extra impuls geven. Iedereen is daarom van harte welkom om te participeren. #LICHTPUNTJES2020

CORONA VS KERST
KUNST & KLIMAAT gaan hand in hand

Het coronatijdperk zonder kunst, theater, festival of zinvolle dagbesteding raakt ons allemaal. Daarom willen we alle klimaatkanjers, kunstenaars en zorgverleners een hart onder de riem steken met deze gratis klimaatvriendelijke QueenB-Crackers.

KUNST=CULTUUR #PIEKENMETKERST
Een feest voor bijen, vlinders en mensen. Bijen & vlinders zijn belangrijk voor de landbouw, maar omdat er steeds minder bloemen zijn hebben ze het moeilijk. Daarom biedt dit kunstcollectief gratis speciale bloemenzadenmengsels aan. #BIODIVERSITEITSQUOTA

NATIONAAL GROEIFONDS BIODIVERSITEIT & DUURZAAMHEID
In het huidige coronatijdperk zal kunst & cultuur een actieve rol spelen om de bijenstand in Nederland op peil te houden. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Bijen, vlinders & bloemen zijn heel belangrijk voor de voedselproductie, maar door de monocultuur op het platteland en door verstedelijking en de verharding van tuinen met tegels hebben ze gebrek aan voedsel en nestgelegenheid.

BLOEMEN VOOR BIJEN
Eén van de oorzaken van insectensterfte is het gebrek aan bloemen. Hier hebben niet alleen de bijen last van, ook de vlinders en hommels. Een gebrek aan bloeiende planten leidt voor deze en vele andere insecten tot een tekort aan nectar en, vooral voor bijen en hommels, stuifmeel. Daarom legt dit kunstcollectief overal in Nederland bloemenperken aan: bloemrijke plekken voor bijen, vlinders en andere insecten. Dit kunstproject heeft geleid tot een kettingreactie. De afgelopen 6 jaar zijn er meer dan ooit bloemen gezaaid om zo de biodiversiteit een boost te geven.

CODE ROOD VOOR BIJEN
Het is code ‘rood’ voor de 360 soorten wilde bijen die in Nederland leven. Recent onderzoek laat zien dat in de afgelopen 27 jaar de vliegende insecten met 75% zijn afgenomen. Naast het verdwijnen van voedsel en nestgelegenheid voor insecten spelen het gebruik van “gewasbeschermingsmiddelen” ofwel landbouwgif, een cruciale rol.

KUNST & ZORGCOLLECTIEF
Wij pakken aan! Speciaal voor en door Pop Up zorgateliers, dagbesteding publieke zorgsector, sociale werk/ontwikkelplaatsen, buddyprojecten en maatjesprojecten.
Een bundeling van krachten resulteert in een bijzonder zorgconcept, waarbij kunst, cultuur, duurzaamheid en natuur hand in hand gaan. Met speciale zadenmengsels kan Nederland in bloei worden gezet. In het kunstwerkje staat meer specifieke informatie over het bloemenzadenmengsel.

IJZEREN JUBILEUM EDITIE 10,- p.st. #BEFAIR #TAXFREEBEES #CASH=KING
BBIE MODELRECHTEN BIJSLUITER
Kl 16 Drukwerken; onderwijsmateriaal; verpakkingen van papier of kunststof
Kl 31 Zaaizaden
Kl 35 Reclame; marketing; merchandising
Kl 41 Opvoeding; voorlichting op het gebied van van milieu, samenleving en natuur; culturele activiteiten; educatieve evenementen ter bevordering van bewustwording van problemen en kansen met betrekking tot milieu, samenleving en natuur; culturele evenementen bestaande uit kunstprojecten ter bevordering van bewustwording van maatschappelijke vraagstukken en ten behoeve van natuurbehoud
Kl 45 Persoonlijke en maatschappelijke diensten, te weten de diensten van een buddy, maatjesprojecten, dagbesteding in zorginstellingen
De opbrengst van DE BIJENKONINGIN® KUNSTCOLLECTIE gaat naar de slachtoffers van de Belastingdienst, naar het zorgpersoneel en naar alle kunstenaars. #BASISINKOMENPILOT #1500,-


OPERATIE BASISINKOMEN

ROUTEKAART 2021 STEM! STEM! STEM!

#MONDKAPPENNOU