ROARING TWENTIES VIP

In een land waar vrijheid en democratie voorop staan is het heel belangrijk dat er ook een open en onafhankelijk platform voor nieuwsdeling is.
Net als vele andere mensen constateren wij dat de huidige media eenzijdig en gekleurd nieuws brengen, waardoor er geen sprake meer is van een onafhankelijke en vrije nieuwsvoorziening.

Dat moet beter!
Dit is een onafhankelijk kunstzinnig bashboard met nieuwsberichten, artikelen, video’s, evenementen en boeken van individuele journalisten, onderzoekers, zorgverleners, schrijvers, kunstenaars en bewuste mensen met andere visies dan die in de reguliere media al volop te vinden zijn. Een platform met onafhankelijke nieuwsbronnen op het gebied van actualiteiten, samenleving, economie, politiek, kunst & cultuur.

Wij denken zelf dat dit een stap voorwaarts is voor onze samenleving gedurende de coronacrisis. Een stap richting meer vrijheid en onafhankelijkheid. Wij hopen dat ook jij wilt bijdragen aan de creatie van een vrije en onafhankelijke nieuwsvoorziening. In een goed functionerende democratie moet iedereen zich veilig voelen om zich uit te spreken. De publicaties kunnen politiek incorrecte inhoud bevatten. Wij beroepen ons op de bij wet geregelde journalistieke en kunstzinnige vrijheid als fundament voor een pluriforme samenleving en democratische processen.
*Dit platform is niet geschikt voor kinderen en jongeren tot 18 jaar.

LEUKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN
NATIONALE RAMP IN SLOW MOTION #CAF11 #KAFKA #POLITIEKECRISIS #TOESLAGENSCHANDAAL #BELASTINGDIENST
De pitbulls van het Binnenhof worden ze genoemd: SP-Kamerlid Renske Leijten, Pieter Omtzigt (functie: MINISTER PRESIDENT!) en Farid Azarkan (Denk). Ze vechten al jaren voor de gedupeerde burgers die geleden hebben als gevolg van het toeslagenschandaal bij de Belastingdienst. Kijk voor meer informatie: www.tweedekamer.nl/POK
Het Nederlandse belastingstelsel is dringend aan hervorming toe. Conflicterende belangen, verschillende ideologische posities en ‘modellenpolitiek’ hebben geleid tot een extreem complex belasting- en toeslagenstelsel met tegenstrijdige en onevenwichtige prikkels, een vaak ondoorzichtige vormgeving met soms zeer onrechtvaardige uitkomsten.

Bekijk hieronder het betoog van Pieter Omtzigt bij deBALIE:

Video met dank overgenomen van youtube deBALIE

Bekijk hieronder het betoog van Renske Leijten bij deBALIE:

Video met dank overgenomen van youtube deBALIE

Bekijk hieronder het betoog over netwerkcorruptie:

Video met dank overgenomen van youtube De Nieuwe Wereld

ID&T oprichters naar de rechter. “De maat is vol” zeggen Duncan en Lisca Stutterheim:

Video met dank overgenomen van BLCKBX.TV youtube

“Hier is sprake van Mind Control!” zegt Hartchirurg, Prof. Dr. Jan Grandjean:

Video met dank overgenomen van BLCKBX.TV youtube

“Overheid offert 520.000 levensjaren!” blijkt uit WOB verzoek EZK van oud CBS directeur:

Video met dank overgenomen van BLCKBX.TV youtube

”Hier is sprake van een Ambtsmisdrijf” zegt Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren (FvD):

Video met dank overgenomen van BLCKBX.TV youtube

Scroll Up