Corona: Crisis of Kans?
Komt de democratie in de knel door de coronacrisis? Nu overheden de ene noodmaatregel na de andere nemen om de crisis te beteugelen, is er reden tot zorg. En tijd voor optimisme en een radicale ommekeer in ons democratisch systeem. Wij blikken terug op het beleid van kabinet-Rutte III.
Onderstaande video's bevatten schokkend beelden. Meekijken gewenst.

#PUINBAK1
MARKTWERKING & DECENTRALISATIE IN DE ZORG ONDER LEIDING VAN HUGO DE JONGE (CDA), minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Wie onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) valt, heeft recht op goede hulpmiddelen om om te gaan met een ziekte of beperking. Hoewel dit een landelijke wet is, bepalen gemeenten hoe de toegang tot hulp en ondersteuning geregeld is. Dat houdt in dat de toegang en uitvoering van de WMO per gemeente kan verschillen. Die verschillen leiden tot ongelijkheid, en tot een gebrek aan zelfstandigheid voor mensen met een ziekte of beperking. KASSA.NL 11 feb. 2020 #RegelHet *ZORGBIJSLUITER2020

#PUINBAK2
MISSTANDEN BIJ HET CBR.
Alexander Pechtold is druk met puinruimen bij het CBR. Politiek eindverantwoordelijke voor de puinhoop bij het CBR is Cora van Nieuwenhuizen (VVD), minister van Infrastructuur en Waterstaat. Eva Jinek wil weten wanneer deze problemen eindelijk zijn opgelost en zorgt er met een ‘mild dreigement’ voor dat Pechtold (oud D66-er) in september 2020 weer over de vorderingen komt praten in haar talkshow. EVAJINEK.NL 19 feb. 2020

#NEKKLEM3
INSTITUTIONEEL RACISME BIJ DE BELASTINGDIENST.
Duizenden ouders hebben gigantische schulden door fouten bij de Belastingdienst. Ze werden jarenlang onterecht als fraudeur bestempeld. Hun kinderopvangtoeslag werd onterecht stopgezet. Vervolgens moesten zij al het geld dat ze al hadden gekregen, terugbetalen. 19 mei 2020 *DE PUINHOPEN VAN 4 JAAR WIEBES (VVD)

DE BEERPUT MOET HELEMAAL OPEN. #LINTJEVOORLEIJTEN
Samen met CDA-kamerlid Pieter Omtzigt vecht Renske Leijten (SP) voor opheldering en uitleg over de Toeslagenaffaire. Steen voor steen leggen zij verschillende schandalen bloot bij de Belastingdienst. “Nu we weer full speed bezig zijn met die Toeslagenaffaire is mij afgelopen week duidelijk geworden dat het noodzakelijk is dat ik blijf om te zorgen dat dit in goede banen wordt geleid. Als het zo’n puinhoop is dan kan ik dat niet loslaten. Het parlementaire onderzoek leidt vast tot een parlementaire enquête. Reken maar dat die er komt.” 4 dec. 2019

LEUKER KUNNEN WE HET NIET MAKEN. #OMTZIGTINACTIE
Pieter Omtzigt (CDA) liet vandaag een kant zien die we niet vaak van hem te zien krijgen. Tijdens het debat over de kindertoeslagenaffaire rondom de belastingdienst krijgt Omtzigt een ‘woedeaanval’, hij heeft het even helemaal gehad met de Kamer. Politici zijn alleen maar bezig met spoeddebatten, zodat ze een leuke oneliner kunnen gooien en vervolgens de voorpagina van de krant halen. Hier moet Omtzigt niks van hebben, hij wil dat Kamerleden weer gewoon hun werk gaan doen! 27 mei 2020 *NEKKLEM RUTTE 3

Niet alleen bij de kinderopvangtoeslag, maar ook bij de inkomstenbelasting werden de afgelopen jaren tienduizenden mensen als fraudeur gekenmerkt op basis van “profilering” en “vermoedens van fraude”. Dat concluderen Trouw en RTL Nieuws dinsdag op basis van interne documenten, vrijgegeven stukken en gesprekken met (ex-)ambtenaren en betrokken burgers. NU.nl 7 juli 2020

#PUINBAK4
OUDERENZORG IN DE STEEK GELATEN DOOR DEN HAAG: TEKORT AAN BESCHERMINGSMIDDELEN

Over de lage prioriteit van de verpleegzorg beklaagden meerdere organisaties zich. ‘Wij hebben hier al weken geleden voor gewaarschuwd’, zei een woordvoerder van V&VN, de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden, begin april in NRC. ‘Het duurt gewoon te lang. De inkoop is niet oké, de productie is niet oké en de distributie is niet oké.’ 17 april 2020

#PUINBAK5
RUTTE (VVD) WIJST EXTRA INVESTERING ZORG VAN DE HAND: ‘WAT BEREIK JE DAARMEE?’
Premier Mark Rutte zette vanavond bij het Kamerdebat over de aanpak van de coronacrisis grote vraagtekens bij extra investeringen in de zorg. De lonen gaan al omhoog, stelt hij. ,,Daar nog extra geld bovenop: wat bereik je daarmee?’’ De premier meent dat een extra investering ‘onverantwoord’ is. Zijn opmerking leidde tot ergernis in de Kamer. AD.NL 25 juni 2020


#PUINBAK6
NOODKREET CAS-EILANDEN Harde clash Rutte met Curaçao.
Bezorgde burgers en oud-politici sturen noodkreet aan Rutte. 28 juni 2020#PUINBAK7
LANDBOUWMAFFIA ACTIEF BIJ STOPZETTEN STRAFVERVOLGING FRAUDE EN DIERENMISHANDELING IN SLACHTHUIZEN

VVD-kamerlid Helma Lodders (landbouwwoordvoerder voor de VVD en LTO-lobbyist) ‘medeplichtig’ aan het te langzaam uitvoeren van het onderzoek naar strafbare feiten in de vleesindustrie door inmenging van de landbouwlobby? (Lees; landbouwmaffia) RTLNIEUWS.NL 25 juli 2020

#PUINBAK8
BURGEMEESTER OSS (VVD) KRIJGT DIPLOMATIEK BAK STRONT OVER ZICH HEEN

Er komt een onderzoek naar hoe de driehoek van politie, justitie en de burgemeester in Oss is omgegaan met A. den Dekker, die zichzelf gisteren voor het gemeentehuis in brand stak en aan zijn verwondingen overleed. OMROEPBRABANT.NL 27 juli 2020

#PUINBAK9
HEEFT RUTTE ZIJN DIVIDEND VERSPEELD? LILIAN MARIJNISSEN (SP) ROEPT RUTTE OP HET MATJE.
SP-leider Lilian Marijnissen riep de premier Mark Rutte (VVD) naar de Kamer om de premier aan de tand te voelen over de omstreden dividenddeal tussen Shell en de Belastingdienst, waardoor het Britse deel van de aandeelhouders werd vrijgesteld van dividendbelasting. De premier stuurde een staatssecretaris maar daar nam men geen genoegen mee. Rutte moest uit zijn Torentje komen. Hij kwam schoorvoetend. 19 juni 2018

AZARKAN (DENK): RUTTE MOET EERST EEN PSYCHOLOOG BEZOEKEN.
Niemand gelooft Mark Rutte meer, toch? Farid Azarkan stelt tijdens het dividenddebat voor dat Mark Rutte eerst een bezoekje brengt aan een psycholoog. 16 okt. 2018

Steunpakket Koninklijke Bijenkorf

Flower Power in tijden van crisis

Speerpunt: Basisinkomen